POLYgas s.r.o. Banská Bystrica

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie v olastiach: prípojka plynu a plynoinštalácia pre RD a objekty (kuchyne, haly, bytovky). Plynofikácie kotolní a priemyselných objektov a celkov. Regulačné stanice plynu. Rekonštrukcie plynovodov a iné.Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.