Projekty kotolní a plynofikácie OPZ

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia l

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

Rok

 

 

 

 

 

 

 

Technológia plynovej kotolne Stavstroj

Zvolenská Slatina

 

 

-

 

-

 

I

 

2002

Rekonštrukcia kotolne – RS15000 Dúžavská

Rimavská Sobota

 

 

-

 

-

 

I

 

2003

Plynofikácia – taviace pece AR

Považská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2003

Plynofikácia kotolne – Hala Mikroliatia

Považská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2003

Plynofikácia fixačného stroja - farbovňa FSNV

Spišská Nová Ves

 

 

-

 

-

 

I

 

2004

 

Rekonštrukcia kotolne OPS Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2005

Plynová kotolňa Krajského úradu v

Banskej Bystrici

 

 

-

 

-

 

I

 

2005

 

Plynová kotolňa – SAŽP Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2005

 

Plynová kotolňa KUBB – Nám SNP č.23 Zvolen

 

 

-

 

-

 

I

 

2005

 

Plynová kotolňa – ŠOP SR Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2006

Plynofikácia kotolne a kuchyne

ZŠ Dudince

 

 

-

 

-

 

I

 

2006

 

Plynofikácia kotolne Koprint  Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2007

 

Plynová kotolňa – Pošta Senec

 

 

-

 

I

 

I

 

2007

Rekonštrukcia ohrevu – RS10000 Rúbanisko

Lučenec

 

 

-

 

-

 

I

 

2007

Plynofikácia prevádzkovej budovy – Dopravná s.r.o.

Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2008

 

Rozšírenie OPZ – Gindl AM Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2009