Projekty  - Plynofikácie obcí

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

            ZRN

(mil. Sk)

Buzitka

 

         -

I

I

1,5

Málinec, Ozdín

 

I

I

I

9,3

Veľká nad Ipľom

 

-

-

I

1,2

Panické Dravce

 

-

I

I

5,7

Klenovec

 

-

I

I

12,5

Mýtna

 

I

-

-

12,7

Dobroč

 

I

-

-

6,5

Kotmanová

 

I

I

I

3,2

České Brezovo

 

-

I

I

7,6

Zlatno

 

-

I

I

1,2

Chanava

 

-

I

I

7,5

Rim. Baňa, Lehota n. Rim., Rim. Zalužany

 

I

I

I

14,9

Rimavské Brezovo

 

I

I

I

6,3

Hajnáčka, Čamovce , Šíd , Šurice, ...,

 

I

I

I

104

Pôtor

 

-

I

I

4,4

Dolná Strehová a Vieska

 

I

I

I

10,5

Slovenské Kľačany

 

I

I

I

2,2

Horná Strehová

 

I

I

I

6,2

Závada

 

I

I

I

7,5

V. Zlievce, M. Zlievce, Bušince                 

 

I

I

I

30,3

Plynofikácia mesta Banská Bystrica – Majer. cesta

-

I

I

6,1

 

Voznica

 

-

I

I

11

Rudno nad Hronom

 

-

I

I

9

Dolná Trnávka

 

-

I

I

6,5

a iné...