Rekonštrukcie plynovodov 

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

            ZRN

  ( tis. )

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia plynovodov Fončorda - I.,II,III a IV. Etapa mesto Banská Bystrica

 

I

 

-

 

I

 

1 650

 

Rekonštrukcia zásobovania plynom Juh  

Banská Bystrica

 

-

 

-

 

I

 

900

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Sebedražie -Prievidza

 

-

 

-

 

I

 

73

 

Rekonštrukcia plynovodov v Žiari nad Hronom – Moyzesa, Štefánika, Komenského Dubčeka, Jánskeho

 

-

 

-

 

I

 

390

 

Rekonštrukcia STL plynovodu pri RS Kremnica mesto

 

-

 

-

 

I

 

25

 

Rekonštrukcia  plynovodu DN80 a DN150 na Erenburgovej a Partizánskej ul. V Lučenci

 

-

 

-

 

I

 

93

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Poltár– Podhorská ul. 

 

-

 

-

 

I

 

70

 

Rekonštrukcia NTL plynovodu DN80, DN150 Martin stred- ul. Lukáča, Bjornsonova, Kukučínova, Thurzova 

 

-

 

-

 

I

 

200

 

Rekonštrukcia plynovodov v Hliníku nad Hronom – Kamenárska ul.

 

-

 

-

 

I

 

170

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Okružná ul.      Veľký Krtíš  

 

-

 

-

 

I

 

300

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Sliač – Horská ul.

 

 

-

 

-

 

I

 

160

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Strakonická ul. Zvolen

 

 

-

 

I

 

I

 

250

 

Rekonštrukcia STL plynovodu – ul. Mikszátha

Rimavská Sobota

 

 

-

 

-

 

I

 

400

 

Rekonštrukcia STL plynovodu – ul. Školská  Bojnice

 

 

-

 

-

 

I

 

580