Projekty  Regulačných staníc plynu

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

            ZRN

( tis. )

Rimavské Janovce - RS1200

-

-

I

45

Hrnčiarska Ves - RS1200

-

-

I

45

Bakta - RS300

-

-

I

40

Priemyselná zóna R. Sobota - RS16000

-

I

I

190

Doregulovanie. priem. zóny R. Sobota - RS1000

-

I

I

55

Mýtna - RS1200

-

-

I

48

Podrečany - RS400

-

-

I

45

Holiša - RS500

-

-

I

45

Mikušovce - RS200

-

-

I

40

Slovalco a.s. Žiar n. Hronom - RS1200

-

-

I

48

Halič a Stará Halič - RS1500

-

-

I

48

Ružiná - RS700

-

-

I

45

Poltár miestna časť Zelené - RS200

-

-

I

45

Zokruhovanie mesta Poltár - RS2000

-

I

I

145

Zokruhovanie Fiľakovo - Biskupice - RS3000

-

I

I

140

Uzovská Panica a Veľký Blh - RS2000

-

-

I

142

Rapovce a Trebeľovce - RS1400

-

-

I

55

Predávacia stanica Lovinobaňa - rekonštrukcia PRS20000

-

-

I

330

Poluvsie – RS500

-

-

I

45

Rekonštrukcia RS - Tvrdošovce RS1800                 

-

-

I

57

Stránska a Figa - RS500

-

-

I

45

Klokoč - RS1200

-

-

I

55

Sielnica – RS800

-

-

I

55

Mládzovo - RS1200

-

-

I

55

Hrachovo - RS1000

-

-

I

55

Kaloša - RS1000

-

-

I

55

Tomášovce a Bátka RS1000

-

-

I

55

Žiar, Levkuška, Otročok - RS1000

-

I

I

55

Beňuš, Braväcovo - RS1500

-

-

I

55

Rekonštrukcia RS10000 SAD Detva

-

-

I

300

Rekonštrukcia RS7500 Fončorda B.Bystrica

-

-

I

217

Rekonštrukcia RS5000 Suchý Vrch

 

 

 

195

Rekonštrukcia RS1200 Sklabiná

-

-

I

213

Rekonštrukcia RS1200 Sklárne Zlatno

-

-

I

120

Rekonštrukcia RS3000 Očová

-

-

I

257

Rekonštrukcia RS600 M-Market Lučenec

-

-

I

17

Regulačná stanica plynu RS5000 Jesenské

-

-

I

170

Regulačná stanica plynu RS10 000 priemyselná zóna JUH Banská Bystrica

-

-

I

345

Rekonštrukcia ohrevu ZP RS15000 R. Sobota

-

-

I

37

Rekonštrukcia ohrevu RSč.2 a STL plynovod DN200 v ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

-

-

I

67

Regulačná stanica plynu RS 5000 - Šalková

 

 

-

 

I

I

83