Rekonštrukcie – Trasové uzávery 

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

 

Rok

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa Fončorda Banská Bystrica

 

          -

         -

        I

     2001

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – Biotika – Slovenská Ľupča

 

          -

         -

        I

     2001

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – BRUSNO

 

          -

         -

        I

     2001

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – Nemecká, Dubová

 

          -

         -

        I

     2001

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – BUDČA

 

          -

         -

        I

     2002

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – HIADEĽ, MEDZIBROD

 

          -

         -

        I

     2002

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – PREDAJNÁ

 

          -

         -

        I

     2002

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – VLKANOVÁ

 

          -

         -

        I

     2003

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN200/2,5 MPa – BANISKO – BREZNO

 

          -

         -

        I

     2003

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/6,3 MPa – PPS Detva

 

          -

         -

        I

     2003

Rekonštrukcia prepúšťacích uzáverov TU DN300/PN63  Piešť 

 

 

-

 

-

 

I

 

2003

Vsadenie STL uzávera na plynovode DN150/0,3Mpa Utekáč

 

 

-

 

-

 

I

 

2003

Rekonštrukcia VTL uzávera na VTL plynovode DN150/PN63 – Rimavská Sobota

 

 

-

 

-

 

I

 

2003