Ukážky zrealizovaných projektov - plynové kotolne:


  * Projektový návrh plynovej kotolne - Krajský úrad Banská Bystrica rok 2006

  * Zrealizovaný návrh plynovej kotolne - Krajský úrad Banská Bystrica rok 2006

 


  * Projektový návrh plynovej kotolne pre RS15000 Rimavská Sobota - Dúžavská cesta

 *  Zrealizovaná plynová kotolňa pre RS15000 Rimavská Sobota - Dúžavská cesta