Ukážky zrealizovaných projektov - priemyselné plynovody:


Projektový návrh priemyselného rozvodu plynu v ZSNP-Žiar n. Hr.


Priemyselný rozvod plynu v ZSNP-Žiar n. Hr.