Vybrané ukážky zrealizovaných projektov:

Plynové kotolne Priemyselné plynovody
Regulačné zariadenia plynu Inžinerske siete, líniové vedenia a rozvody
Trasové uzávery a líniové zariadenia Úpravy areálov a oplotenia